Ingredients Top GelCoat X

Aliphatic Urethane Acrylate, 2-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy) ethyl acrylate, Pentaerythritol tetra (3-mercaptopropionate), Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide, Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, Dimethicone copolyol.